Eix Maragall

Eix Maragall

L'emergència climàtica és cosa de tots

18 de febrer de 2020

Els comerços també podencontribuir a la lluita contra el canvi climàtic

Barcelona ha declarat l’emergència climàtica, i ho vol fer de maneraconjunta i coordinada amb les entitats, comerços, associacions i d’acord amb laresta d’administracions.

El canvi climàticplanteja la necessitat de repensar els patrons actuals de consum. Un modeleconòmic que tanqui el cicle, que promogui l’ús eficient dels recursos, elconsum responsable i la prevenció i reducció de residus. Per això,  l’impuls de la innovació i la necessitatd’adaptar el comerç a les noves dinàmiques és cabdal. 

Algunes de les accionsque es poden promoure des dels comerços i que poden contribuir a la lluitacontra el canvi climàtic són ben senzilles i no impliquen pràcticament cap costafegit, fins i tot algunes poden suposar un estalvi. Altres poden suposar unapetita despesa però el posicionament d’un comerç com a referent d’aquestalluita global pot comportar un valor afegit molt important per als clients.


Comunicació amb valorafegit

Així doncs, accionssenzilles com esmentar la procedència dels productes o explicar quins han estatels sistemes d’obtenció o fabricació aplicats o quina distància han recorregutdes del punt d’origen suposa una informació de gran rellevància per alconsumidor i un valor afegit a les nostres propostes.

Els productes Km0,ecològics i els de temporada tenen cada vegada una millor rebuda entre laciutadania i asseguren que les despeses energètiques a l’hora de conservar-loso traslladar-los han estat mínimes. A més, porten associada la idea desaludables i per tant, també són més atractius.

Promoure entre elsclients propostes i facilitar accions per a la gestió dels residus, o elmalbaratament alimentari per exemple afavorint i impulsant els productes iformats comercials que redueixin i/o eliminin el packaging i els residusvinculats a l’embalatge i transport de productes. Alhora, es pot optar perl’ecodisseny, els productes de bona qualitat i llarga vida, que no generinresidus tòxics o difícils de tractar.


Distribució sostenible

Més enllà dels mateixosproductes, el comerç de proximitat pot posar de relleu la seva contribució a lareducció d’emissions posant el valor el benefici que suposa per la millora dela mobilitat, ja que afavoreix els desplaçaments a peu o en bicicleta.

En aquest cas, es potoptar per fer un pas més i treballar per a millorar l’eficiència logística dela distribució de mercaderies, compartir distribució amb altres establimentspropers i potenciar que la distribució de darrera milla es faci en bicicleta omoto elèctrica,  a partir demicroplataformes, per exemple.


Eficiènciaenergètica

Alhora, elspropis establiments també poden implementar canvis substancials pel que fa al’eficiència del consum energètic dels comerços i dels equips. Fer un bonmanteniment dels equips i tenir en compte l’estalvi d’energia en climatització(aïllament, tendals) i il·luminació (llum natural...) en cas de reforma dellocal no només contribueix a reduir emissions sinó que ajuda a reduir lafactura elèctrica.

Reduir la temperaturaun grau per sota de la de confort recomanada (21º a l’hivern 26º a l’estiu) faaugmentar el consum d’electricitat fins a un 8%; disminuir la temperatura delsfrigorífics per sota dels 3-4ºC incrementa el consum al voltant d’un 6%;  les làmpades d’alta eficiència gasten unes 5vegades menys que les tradicionals i duren fins a 10 vegades més.


Promoure mesures per adonar-hi resposta des dels comerços suposa una oportunitat de diferenciació iprojecció del negoci, a més d’una contribució clara en benefici de tota laciutadania.

Per saber-ne més:  www.barcelona.cat/comercsostenible   (webdel programa Barcelona Comerç + Sostenible. Inclou càpsules de vídeo de bonespràctiques en els comerços de la ciutat) 

 

Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

_ contingut creat per Comerç + Sostenible, - Barcelona, febrer 2020-
_foto: Joshua Brown on Unsplash

Els nostres socis

Farina Pasta Fresca
Centre Psicològic i Formatiu Àgora
Ortogan Serveis Bcn
UBK ki Dojo Catalunya
Què Posem?
El Taní
L'Original by Dilogic
Carregant...
x
X