Eix Maragall

Eix Maragall

És temps de… REBAIXES!!! Guia ràpida per preparar les nostres rebaixes

29 de juny de 2018

A portes de les tradicionalsrebaixes d’estiu fem un repàs a algunes qüestions importants que cal tenir encompte al moment de planificar la gestió i comunicació de la nostra campanya.Luis Álvarez, el Defensor del Client de Barcelona Comerç ens horecorda:  

Quina és ladiferència entre oferta, rebaixa i promoció?

  • La rebaixa és lareducció del preu d'un servei o producte que ha estat abans a la venda i no potimplicar una reducció de la qualitat ni de la garantia.
  • L'oferta opromoció és la publicitat d'unes condicions especials mésbeneficioses en relació a les practicades habitualment. Per exemple, l’obsequid’un altre producte amb una determinada compra; un descompte amb una segonaunitat,…
  • Laliquidació és una venda de caràcter excepcional per extingirexistències de productes com a conseqüència, per exemple, del cessament del'activitat comercial o el canvi en l'orientació del negoci.


Les ofertes,rebaixes o promocions estan subjectes a mínims o màxims de descomptes? 

Al tractar-sed'un tipus de venda voluntària no hi ha cap reglamentació pel que fa alpercentatge de descomptes.


Com cal marcarels articles que tinc rebaixats?

Elsproductes rebaixats han de mostrar el preu normal o habitual i el rebaixat. El preurebaixat es pot substituir, opcionalment, pel percentatge de la rebaixa. Enaquest cas, el preu inicial és necessari que es mantingui.


Si vull ferpublicitat de les meves rebaixes quina informació estic obligat a indicar?

S'had'indicar sota la denominació rebaixes, expressada, almenys, en català idiferenciada d'altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals i calinformar, sempre, del preu habitual i del rebaixat

A lapublicitat de les ofertes o promocions, per la seva banda, és imprescindiblefer constar com a mínim, la data d'inici de la promoció u oferta i la seva duradao bé, el nombre d'unitats disponibles en oferta o promoció, o el nombre depersones consumidores que es poden beneficiar de la promoció, fent menció delsrequisits, les condicions, la qualitat i les prestacions i avantatges sota elsque és regirà la promoció.


Si decideixofer rebaixes només sobre una part dels meus productes, puc anunciar, al'aparador, per exemple, que les faig?

Es potanunciar de qualsevol manera visible i a l'establiment ha d'estar degudamentsenyalitzat quins productes estan rebaixats.


Existeix unmínim percentatge d'articles que necessàriament ha d'estar rebaixats per"declarar-me" en rebaixes?

Estracta d'una oferta comercial no obligatòria per la qual cosa no hi ha límits,però els productes rebaixats han d'estar clarament diferenciats. Altracosa és que si la quantitat és mínima pot provocar unsentit de frustració a la persona consumidora. El que no espot és rebaixar productes deteriorats, o que han estat objected'algun altre tipus de promoció fins un mes abans.

 

Durant lesrebaixes puc vetar el pagament amb targeta de crèdit?

No. Cal admetre les targetesen les mateixes condicions habituals.

 

Els terminisde devolució canvi o reclamació són els mateixos que en períodes de vendanormals?

No hi ha obligació decanviar un producte que està en perfecte estat, si no és que s'anunciï.El més correcte és informar al client sobre la política dedevolucions de l'establiment, indicant, per exemple, que no s'acceptendevolucions de productes rebaixats.


Si durantl'any accepto retornar els diners en una devolució, estic obligat a fer elmateix, o puc lliurar vals de bescanvi?

Com enel cas anterior, cal anunciar la política de devolucions i si durant lesrebaixes no accepto canvis a diferència d'altres períodes, caldrà deixar-ho benclar. De la mateixa manera, si sí que acceptem les devolucions, caldràinformar als clients com es faran aquestes devolucions, és a dir, si elproducte es podrà canviar per un altre, si es tornaran els diners o si esbescanviarà per un val. En aquest darrer cas, a més, caldrà fer constar elperíode de validesa d'aquest val.

 

Puc dedicar deforma habitual una part del meu negoci a outlet de peces de temporadesanteriors?

Elrètol exterior amb la paraula outlet està restringit alsestabliments dedicats exclusivament a la venda d'excedents de producció ode temporada. Aquest tipus de venda és diferent ales rebaixes, com la venda de saldos, les vendes exclusives, lesliquidacions, etc.

 

Sitinc botiga física i virtual, els preus d'oferta, promoció o rebaixa delsproductes cal que sigui el mateix o puc fer més descompte en un canal que enaltre?

Espodria interpretar com una empresa que té més d'un establiment i pertant, cada un d’ells pot tenir preus diferents. Altra cosa és el dreta la devolució, que és obligat en les botigues en línia, durant untermini de 14 dies.

 

Durant els períodesde rebaixes puc variar el meu horari comercial habitual?

L’horaricomercial ha de complir la normativa vigent. Si la modificació que volem fer nola contradiu, s’entén que aquest es pot canviar, això sí, cal oferir lacorresponent informació d’acor a la normativa municipal que dicata que elsestabliments comercials han d'exposar l'horari adoptat de manera que lainformació sigui visible per al públic, fins i tot amb l'establiment tancat.


!!! Declaracions del president de Barcelona Comerç a TVE: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/dos-grandes-cadenas-distribucion-espana-arrancan-este-viernes-rebajas-verano/4649312/


Persaber-ne més:

Defensor del Client

Servei del Defensor delClient de Fundació Barcelona Comerç. Inclou informació pràctica sobre consum.

www.consum.gencat.cat/temes_de_consum/rebaixes

Web de l’Agència Catalana deConsum. Inclou un apartat específic sobre Rebaixes, ofertes i promocions.

http://www.ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/normativa-municipal-0Web de l’Ajuntament deBarcelona. Inclou la normativa municipal de comerç.

www.eixosbcn.org/cat/noticias/Cal_conservar_la_marca_Rebaixes/571.html#.WUg0YGPkOV4

Web de Fundació BarcelonaComerç, amb el detall del posicionament de l’entitat davant la liberalitzaciódels períodes de rebaixes.


#FentBarriFemCiutat
@eixosbcn

Els nostres socis

Pastisseria Mas
Assessoria Macià
Pucheritos
Productos Ralpe
Casa de los Navarros
La Laia
C.E.M. Cotxeres Borbó
Carregant...
x
X